หน้าตัวอย่าง

2. banner e-Service จังหวัดยโสธร
new_bannerวันที่5ธันวา_64
1
bbbbbbanner_12 สค พระพันปี
banner01
1พระราชินี_banner
ส่วนหัว
รูปภาพ3
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
slide2
slide1
slide4
slide3
โควิด
คนพิการ
บัตร พก
Slide
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

พมจ.ยโสธร คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ประเภทองค์กรภาครัฐ ระดับดี

ข่าว เด่น

พมจ.ยโสธร คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ประเภทองค์กรภาครัฐ ระดับดี

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (Human Rights Awards 2022) รูปแบบออนไลน์ Facebook Fan page กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ​ และมอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ปิยวัฒน์ กิมะพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้ารับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ประเภทองค์กรภาครัฐ ระดับดี โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 75 องค์กรทั่วประเทศ (เพิ่มเติม)

อ่านต่อ

  สื่อ ผลงาน 2 ปี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คนไทยได้อะไรบ้าง

ข่าว สาร

  กิจกรรม พม.ยโสธร ช่วยเหลือแล้ว

ใช้งานครับ ฟอร์มช่วยเหลือแล้ว.pptx 040365
ใช้งานครับ ฟอร์มช่วยเหลือแล้ว.pptx 040365
ใช้งานครับ ฟอร์มช่วยเหลือแล้ว
ใช้งานครับ ฟอร์มช่วยเหลือแล้ว
ใช้งานครับ ฟอร์มช่วยเหลือแล้ว2009
ใช้งานครับ ฟอร์มช่วยเหลือแล้ว2009
S__29368339
S__29368339
ช่วยเหลือแล้ว ไฟไหม้ 13.9.64
ช่วยเหลือแล้ว ไฟไหม้ 13.9.64
S__7356429
S__7356429
previous arrow
next arrow
งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

510569
Total Visitors
173
Visitors Today
1
Live visitors
510569
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร

ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น1(หลังเก่า) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

โทร.045 711 579,045 711 313

fax.045 711 080

เว็บไซต์ http://yasothon.m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial