หน้าตัวอย่าง

Slider

พม.ยโสธร ประชุมการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล นำร่อง 9 อปท./อำเภอ (Community Center)

ข่าว เด่น

พม.ยโสธร ประชุมการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล นำร่อง 9 อปท./อำเภอ (Community Center)

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 – 15.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร จัดประชุมการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล นำร่อง 9 อปท./อำเภอ (Community Center) ณ ศพอส. เทศบาลตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร โดยมี นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวง พม. ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมฯ และมี นายธนชัย อาจหาญ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวง พม. เป็นวิทยากรชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน โดยมี นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด และนายกเทศบาลตำบลทุ่งแต้ ให้การต้อนรับ (เพิ่มเติม)

อ่านต่อ

  สื่อ ผลงาน 2 ปี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คนไทยได้อะไรบ้าง

ข่าว สาร

  กิจกรรม พม.ยโสธร ช่วยเหลือแล้ว

previous arrow
next arrow
Slider
งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

291063
Total Visitors
227
Visitors Today
1
Live visitors
291064
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร

ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น1(หลังเก่า) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

โทร.045 711 579,045 711 313

fax.045 711 080

เว็บไซต์ http://yasothon.m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial