พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และถวายความเคารพด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.30 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางคำมุก ด่านธานินทร์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด กระทรวง พม. จังหวัดยโสธร นายชวลิต ขลุ่ยเงิน ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และถวายความเคารพด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)


Share:พิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 12.30 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางคำมุก ด่านธานินทร์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)


Share:กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ ตำแหน่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” กิจกรรม ได้แก่ การทำความสะอาดบริเวณอนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา (สิงห์) สวนสาธารณะบุ่งน้อย – บุ่งใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี (เพิ่มเติม)


Share:พิธีวางพวงมาลาและพิธีวันทยหัตถ์พร้อมกัน เบื้องหน้าพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.จังหวัดยโสธร นายนุศาสตร์ ซาเสน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีวันทยหัตถ์พร้อมกัน เบื้องหน้าพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)


Share:โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุขให้คนยโสธร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยทีมONE HOME โดยมีนายนุศาสตร์ ซาเสน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร นายชวลิต ขลุ่ยเงินผู้อำนวยการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุขให้คนยโสธร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยบูรณาการร่วมกับแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ปีงบประมาณ2564 เพื่อนำส่วนราชการประจำจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชนในพื้นที่ ออกเยี่ยมเยือนประชาชนเพื่อรับทราบปัญหาและบูรณาการให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 1 โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก หมู่ที่ 14 ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)


Share:พมจ.ยโสธร ร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กรคนพิการมอบรถวิลแชร์แก่คนพิการและผู้สูงอายุ

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัตยโสธร เป็นประธานมอบรถวิลแชร์ให้กับคนพิการและผู้สูงอายุในจังหวัดยโสธรโดยได้รับการประสานจาก น.ส.ชุติมา ศรีทราไชย ประธานชมรมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดยโสธร และได้รับการสนับสนุนจาก นางมณีรัตน์ ตัณฑวรรธนะ นายกสมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมา และนายประกิต จันทร์สมวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการ ซึ่งงบประมาณในการจัดซื้อจากการสมทบทำบุญผ้าป่า จัดหารายได้ซื้อกายอุปกรณ์ (รถวิลแชร์) เพื่อมอบให้คนพิการผู้สูงอายุ ที่มีฐานะยากจนอยู่ในภาวะยากลำบาก มอบให้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และในวันนี้ได้มอบที่จังหวัดยโสธรจำนวน 10 คัน จึงได้ร่วมกับ ผู้แทนองค์กรคนพิการจังหวัดยโสธร ประธานชมรมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยผู้แทนองค์กรคนพิการจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วย นายประกิต จันทร์สมวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการ นายเย็น จันทร์กลางอุปนายก นายอนันต์ ประดิษฐแสงเลขานุการ นางมณีรัตน์ ตัณฑวรรธนะ นายกสมาคมคนพิการจังหวัตนครราชสีมา และคณะร่วมกันมอบรถวินแวร์ให้กับคนพิการและผู้สูงอายุจังหวัดยโสธร

(เพิ่มเติม)


Share:พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. พลเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งได้รับฟังผลการดำเนินงานร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการวิชาการของนักเรียน และมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน โดยมี นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดยโสธร และนางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครอง 8 คนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร และหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย (เพิ่มเติม)


Share:ตามหาคนหาย

ตามหาคนหาย

ชื่อนายหนูไกร บุญสา อายุ 42 ปี ซึ่งได้หายตัวออกจาก บ้านเลขที่ 117 หมู่ 11 บ้านประชาพิทักษ์ ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 6 ธันว่าคม 2560 เวลาประมาณ 12.00 น. ได้หายตัวออกจากบ้านไปโดยไม่ทราบสาเหตุ ใครพบเบาะแสกรุณาติดต่อ 093-1155188 ไหม (พี่สาว) 0982312609 ฮู้ (น้า) หรือ 043-777121 สนง.พมจ.มหาสารคาม (เพิ่มเติม)


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial