สุขาคลายทุกข์ สร้างสุขแก่คนทุกวัย เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564

“สุขาคลายทุกข์ สร้างสุขแก่คนทุกวัย เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564″ขอเชิญ ร่วมให้การสนับสนุนปรับเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่วัดในพื้นที่จังหวัดยโสธรโดยสนับสนุนเป็นเงินเพื่อซื้อโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ ชุดละ 1,300.- บาท (ใน 1 ชุด ประกอบด้วยโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ 1 โถ และปูนซีเมนต์ขาวอย่างดี 5 กก.) หรือ สนับสนุนเงินตามกำลังศรัทธา ตั้งแต่บัดนี้ – 14 มกราคม 2564 ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังเก่า) โทร 0 4571 1579 หรือ 08 2608 9518 (เพิ่มเติม)


Share:ขอเชิญ ร่วมให้การสนับสนุน ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆ “ยกเว้นเสื้อผ้าที่ใช้แล้ว” เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทางสังคมอื่นๆ

ตั้งแต่บัดนี้ – 22 มกราคม 2564 ท่านสามารถสนับสนุนสิ่งของได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังเก่า) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 04 5711579 หรือ 08 26089518 (เพิ่มเติม)


Share:พิธีปล่อยแถวปฏิบัติการ”พิทักษ์ยศสุนทร”

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางคำมุก ด่านธานินทร์ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวปฏิบัติการ”พิทักษ์ยศสุนทร”เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง และเทศการอาหารดี ดนตรีแซ่บ และบอลลูน ประจำปี 2563 โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)


Share:ประชาสัมพันธ์ โดย…ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดยโสธร สนง.พมจ.ยส.

ประชาสัมพันธ์ โดย…ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดยโสธร สนง.พมจ.ยส. ได้รับการประสานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธรในการสร้างการรับรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานนอกระบบ แก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ที่มีอาชีพอิสระ ให้มีความรู้ความเข้าใจการเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากการคุ้มครองประกันสังคมและเชิญชวนขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ #ขอขอบพระคุณครับ/ค่ะ (เพิ่มเติม)


Share:โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุขให้คนยโสธร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยทีมONE HOME โดยมีนายนุศาสตร์ ซาเสน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร นายชวลิต ขลุ่ยเงินผู้อำนวยการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุขให้คนยโสธร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยบูรณาการร่วมกับแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ปีงบประมาณ2564 เพื่อนำส่วนราชการประจำจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชนในพื้นที่ ออกเยี่ยมเยือนประชาชนเพื่อรับทราบปัญหาและบูรณาการให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 1 โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก หมู่ที่ 14 ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)


Share:ประกาศ การสมัครเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพสำหรับผู้พิการ การอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรต่างๆ

ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดยโสธร สนง.พมจ.ยส.ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพสำหรับผู้พิการ การอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ดำเนินการโดย มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ (เพิ่มเติม)Share:ตามหาคนหาย

ตามหาคนหาย

ชื่อนายหนูไกร บุญสา อายุ 42 ปี ซึ่งได้หายตัวออกจาก บ้านเลขที่ 117 หมู่ 11 บ้านประชาพิทักษ์ ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 6 ธันว่าคม 2560 เวลาประมาณ 12.00 น. ได้หายตัวออกจากบ้านไปโดยไม่ทราบสาเหตุ ใครพบเบาะแสกรุณาติดต่อ 093-1155188 ไหม (พี่สาว) 0982312609 ฮู้ (น้า) หรือ 043-777121 สนง.พมจ.มหาสารคาม (เพิ่มเติม)


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial