ตามหาคนหาย

ตามหาคนหาย

ชื่อนายหนูไกร บุญสา อายุ 42 ปี ซึ่งได้หายตัวออกจาก บ้านเลขที่ 117 หมู่ 11 บ้านประชาพิทักษ์ ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 6 ธันว่าคม 2560 เวลาประมาณ 12.00 น. ได้หายตัวออกจากบ้านไปโดยไม่ทราบสาเหตุ ใครพบเบาะแสกรุณาติดต่อ 093-1155188 ไหม (พี่สาว) 0982312609 ฮู้ (น้า) หรือ 043-777121 สนง.พมจ.มหาสารคาม (เพิ่มเติม)


Share:ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดยโสธร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จ.สมุทรปราการ สนใจรายละเอียดติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือ โทร 045 711 579 /045 711 080 / 045 711 313 (เพิ่มเติม)


Share:สถานการณ์การฆ่าตัวตาย

ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลสถานการณ์การฆ่าตัวตาย จากข่าวสารและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นประจำวัน พบว่าในเดือนมิถุนายน 2563 มีผู้ก่อเหตุทั้งหมด จำนวน 81 รายผู้ก่อเหตุที่เสียชีวิต จำนวน 60 ราย แบ่งเป็นเพศชาย 49 ราย เพศหญิง 11 รายผู้ก่อเหตุที่รอดชีวิต และได้รับความช่วยเหลือ เป็นเพศชาย 13 ราย เพศหญิง 8 รายวิธีที่การก่อเหตุฆ่าตัวตายที่ใช้ 3 อันดับสูงสุด คือ ผูกคอตาย , กระโดดจากที่สูง และยิงตัวตายช่วงวัยที่ทำการก่อเหตุฆ่าตัวตายมากที่สุด คือ วัยทำงาน 26-59 ปี จำนวน 59 รายพื้นที่ที่เกิดเหตุ 3 อันดับสูงสุด คือ กรุงเทพมหานครและชลบุรี 12 ราย บุรีรัมย์และอุดรธานี 4 รายสาเหตุที่ทำให้ก่อเหตุฆ่าตัวตายมากที่สุด คือ ปัญหาเรื่องความรักโรคซึมเศร้า และป่วยจิตเวชอย่างไรก็ตามคนใกล้ชิดและคนในครอบครัว สามารถมีส่วนร่วมในการช่วยระงับหรือลดสถิติในการก่อเหตุได้ โดยการสังเกตอาการและพฤติกรรมเพื่อเฝ้าระวังหากพบเห็นผู้ที่เดือดร้อน มีปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดใกล้บ้านท่าน หรือโทรแจ้ง ขอความช่วยเหลือมาได้ที่ สายด่วนพม. โทร ๑๓๐๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพราะการแก้ปัญหาให้ประชาชนคือหน้าที่ของเรา (เพิ่มเติม)


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial