หน้าตัวอย่าง

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

ยโสธรมอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 8.7 แสนบาท

ข่าว เด่น

ยโสธรมอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 8.7 แสนบาท

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการมอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการของจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมสีเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ตามที่ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรได้จัดขึ้น โดยมีผู้กู้ยืมจำนวน 28 รายรวมเป็นเงิน 870, 000 บาท นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร กล่าวว่า การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การส่งเสริมและการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และการประกอบอาชีพคนพิการ ซึ่งการให้กู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยรายบุคคล รายละไม่เกิน 60,000 บาท และรายกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 1,000,000 บาท และให้ผ่อนชำระภายในระยะไม่เกิน 5 ปี หรือ 50 งวด โดยไม่มีดอกเบี้ยแต่ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติการให้ยืมจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดยโสธร  (เพิ่มเติม)

อ่านต่อ

ข่าว สาร

สถานการณ์การฆ่าตัวตาย

ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลสถานการณ์การฆ่าตัว …
อ่านต่อ

ดูทั้งหมด

ประชุมแผนการขับเคลื่อนงานปี’64 และ การติดตามข้อมูลข่าวสาร พม.

วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 เวลา 16.00 น. นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความและความมั่ …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดจังหวัดยโสธร (ศอ.ปส.จ.ยส.) ครั้งที่ 10/2563

วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 เวลา 14.30 น. นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม

พมจ.ยโสธร ร่วมรับมอบหน้ากากจากกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

32265
Total Visitors
18
Visitors Today
3
Live visitors
32265
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร

ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น1(หลังเก่า) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

โทร.045 711 579,045 711 313

fax.045 711 080

เว็บไซต์ http://yasothon.m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial