สนง.พมจ.ยโสธร จัดเวรเจ้าหน้าที่ให้บริการคนพิการและผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่เข้ามาติดต่อขอรับบริการ

(เพิ่มเติม)


Share: