ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหากรณีอัคคีภัย

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. (ONE HOME) ได้แก่ นายชวลิต ขลุ่ยเงิน ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหากรณีอัคคีภัย พร้อมทั้งมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 5,000 บาท และผ้าห่มให้แก่ผู้ประสบปัญหา โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (นายชลธี ยังตรง) คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร นายอำเภอเมืองยโสธร (นายอภิรัตน์ ป้องกัน) และคณะผู้นำชุมชนร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือมอบเงินและสิ่งของ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้ประสบปัญหา ณ พื้นที่ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)


Share: