พิธี เจริญพระพุทธมนต์

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร และนางคำมุก ด่านธานินทร์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ณ วัดไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร โดยมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี (เพิ่มเติม)


Share: