พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. พลเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งได้รับฟังผลการดำเนินงานร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการวิชาการของนักเรียน และมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน โดยมี นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดยโสธร และนางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครอง 8 คนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร และหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย (เพิ่มเติม)


Share: