พมจ.ยโสธร ร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กรคนพิการมอบรถวิลแชร์แก่คนพิการและผู้สูงอายุ

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัตยโสธร เป็นประธานมอบรถวิลแชร์ให้กับคนพิการและผู้สูงอายุในจังหวัดยโสธรโดยได้รับการประสานจาก น.ส.ชุติมา ศรีทราไชย ประธานชมรมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดยโสธร และได้รับการสนับสนุนจาก นางมณีรัตน์ ตัณฑวรรธนะ นายกสมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมา และนายประกิต จันทร์สมวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการ ซึ่งงบประมาณในการจัดซื้อจากการสมทบทำบุญผ้าป่า จัดหารายได้ซื้อกายอุปกรณ์ (รถวิลแชร์) เพื่อมอบให้คนพิการผู้สูงอายุ ที่มีฐานะยากจนอยู่ในภาวะยากลำบาก มอบให้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และในวันนี้ได้มอบที่จังหวัดยโสธรจำนวน 10 คัน จึงได้ร่วมกับ ผู้แทนองค์กรคนพิการจังหวัดยโสธร ประธานชมรมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยผู้แทนองค์กรคนพิการจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วย นายประกิต จันทร์สมวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการ นายเย็น จันทร์กลางอุปนายก นายอนันต์ ประดิษฐแสงเลขานุการ นางมณีรัตน์ ตัณฑวรรธนะ นายกสมาคมคนพิการจังหวัตนครราชสีมา และคณะร่วมกันมอบรถวินแวร์ให้กับคนพิการและผู้สูงอายุจังหวัดยโสธร

(เพิ่มเติม)


Share: