ประชุมแผนการขับเคลื่อนงานปี’64 และ การติดตามข้อมูลข่าวสาร พม.

วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 เวลา 16.00 น. นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมแผนการขับเคลื่อนงานปี’64 และ การติดตามข้อมูลข่าวสาร พม.โดยมี สสว.1-11 และ พมจ.ทุกจังหวัดร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ทั้งนี้ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้ข้าราชการในสำนักงานฯ เข้าร่วมรับฟัง การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรศาลากลางจังหวัดยโสธร หลังเก่า (ชั้น1 ) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)


Share: