ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 โดยมี นายอนุวัฒน์ บุญพันธ์ ผอ.ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดยโสธร ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดยโสธร องค์กรเครือข่ายคนพิการ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยดสธร หลังเก่า ชั้น1 (เพิ่มเติม)


Share: