ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการคนพิการ สู่การเป็นต้นแบบศูนย์บริการร่วม

วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายอนุวัฒน์ บุญพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการ และนายปัณณวิทย์ สุอนันตา นักพัฒนาสังคม (กองทุน พก.) ร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการคนพิการสู่การเป็นต้นแบบศูนย์บริการร่วม โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด เจ้าหน้าที พก. และผู้ที่เกี่ยวข้องประมาณ 200 คน ผ่านทาง ระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร หลังเก่า (ชั้น1 ) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)


Share: