ประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยส่วนภูมิภาค

ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาววริศรา เจริญชัย พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยส่วนภูมิภาค โดยมี นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธ์ุ ผอ.กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชนและครอบครัว เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมเดอ ไพร์ม รางน้ำ กรุงเทพฯ (เพิ่มเติม)


Share: