ประชุมอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1-2564

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1-2564 โดยมี นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)


Share: