ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 10/2563

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 10/2563 โดยมี นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการ จังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมปลาส้ม ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 3 (เพิ่มเติม)


Share: