ตามหาคนหาย

ตามหาคนหาย

ชื่อนายหนูไกร บุญสา อายุ 42 ปี ซึ่งได้หายตัวออกจาก บ้านเลขที่ 117 หมู่ 11 บ้านประชาพิทักษ์ ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 6 ธันว่าคม 2560 เวลาประมาณ 12.00 น. ได้หายตัวออกจากบ้านไปโดยไม่ทราบสาเหตุ ใครพบเบาะแสกรุณาติดต่อ 093-1155188 ไหม (พี่สาว) 0982312609 ฮู้ (น้า) หรือ 043-777121 สนง.พมจ.มหาสารคาม (เพิ่มเติม)


Share: