ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการยกระดับศูนย์บริการคนพิการทั่วไปสู่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนตำบล (Community Center)

วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จัง ...
อ่านต่อ

สนง.พมจ.ยโสธร ประกาศ เรื่อง นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเป็นการปฎิบัติตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนขึ้นใน ...
อ่านต่อ

สนง.พมจ.ยโสธร ประกาศ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรได้ส่งเสริม สนับสนุน และปฏิบัติตามปฏิญญาสากลว่าด ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial