ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอาชีพสำหรับคนพิการ การทำน้ำยาปรับผ้านุ่มและน้ำยาล้างจาน

วันที่23มกราคม2564 เวลา 09.00 น. น.ส.วีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธ ...
อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 8/2564

วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดยโสธร (One Home) ดำเนินการจัด ...
อ่านต่อ

ประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชี้แจงการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด

วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.00–16.00 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ...
อ่านต่อ

มอบชุดโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการ “สุขาคลายทุกข์ สร้างสุขแก่คนทุกวัย เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 จังหวัดยโสธร”

วันที่ 22 มกราคม 2564 นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรมอบหมายใ ...
อ่านต่อ

รับมอบเงินสนับสนุนการปรับเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์

วันที่ 22 มกราคม 2564 นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมาย ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial