ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยกระจายสุข ด้วยดนตรี ชาโดว์ บาสโลบ พร้อมรู้จักการดูแลสุขภาพ

วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาววิรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวั ...
อ่านต่อ

มอบชุดโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการ “สุขาคลายทุกข์ สร้างสุขแก่คนทุกวัย เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 จังหวัดยโสธร”

วันที่ 19 มกราคม 2564 นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมาย ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial