ข่าวกิจกรรม

พมจ.ยโสธร เป็นวิทยากรฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดยโสธร หัวข้อ“การจัดการศูนย์พักพิง เบื้องต้น”

วันที่ 3 กันยายน 2563 นางนิภา คงเพชร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นค ...
อ่านต่อ

พมจ.ยโสธร เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 3 กันยายน 2563 นางนิภา คงเพชร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นค ...
อ่านต่อ

พมจ.ยโสธร เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดยโสธร

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางนิภา คงเพชร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสัง ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial