ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวราษฎรที่ยื่นคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี จังหวัดยโสธร

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นาง ...
อ่านต่อ

พมจ.ยโสธร ร่วมมอบอาหารกลางวัน”ครัวปันอิ่ม” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID – 19

วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดยโสธร ร่วมมอบอาหารกลางวัน”ครั ...
อ่านต่อ

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา พุทธศักราช 2563 จังหวัดยโสธร

วันที่ 3 กรกกาคม 2563 เวลา 06.30 น. นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดยโสธร ได้เข้าร่ ...
อ่านต่อ

พม.ยโสธร ประสาน ธอส. ช่วยเหลือเป็นเงินซ่อมแซม และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ด้อยโอกาส ที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มอบเงินค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและค่าเครื่องอ ...
อ่านต่อ

โครงการ“สานพลังอาสาสมัคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) เพื่อพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตคนพิการ” รุ่นที่ 2

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดยโสธรได้จัดอบรมโครงการ “สานพลังอาสาสมัครพัฒนาสังคมแล ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial