ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานก ...
อ่านต่อ

โครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของคนพิการในชุมชนตำบากเรือ”

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร โดย ศูนย์บริการคนพิกา ...
อ่านต่อ

พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรมอบห ...
อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดยโสธร ครั้งที่11/2564

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จั ...
อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ อพม. ร่วมจัดเก็บข้อมูลคนพิการ ผู้สูงอายุ กลุ่มเปาะบาง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ ปลัดจังหวัดยโสธร ร่วมเป็นเกียรติในโค ...
อ่านต่อ

โครงการ “อบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อพม. เพื่อพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2564 รุ่นที่ 3”

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิด ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial