ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”ด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่ผู้ปฏิบัติงาน”

ระหว่างวันที่30 พฤศจิกายน -1ธันวาคม 2563 นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ ...
อ่านต่อ

ปรประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวั ...
อ่านต่อ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหากรณีอัคคีภัย

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวั ...
อ่านต่อ

ปฎิบัติงานเวรประจำวันสายด่วน 1300 จังหวัดยโสธร

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัง ...
อ่านต่อ

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัง ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial