ข่าวกิจกรรม

พม.ยโสธร ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสมุดพกครอบครัว ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน โดยใช้ฐานข้อมูลพัฒนาคนแบบขี้เป้า

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังห ...
อ่านต่อ

พม. ยโสธร ประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดยโสธร ครั้งที่1/2565

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการป ...
อ่านต่อ

พม.ยโสธร ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 19 / 2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังห ...
อ่านต่อ

พม.ยโสธร ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาเดือดร้อนครอบครัวยากจน

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัง ...
อ่านต่อ

ร่วมประชุมการถอดบทเรียนการบันทึกข้อมูลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (เงินอุดหนุน)

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังห ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial