ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดยโสธร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จ.สมุทรปราการ สนใจรายละเอียดติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือ โทร 045 711 579 /045 711 080 / 045 711 313 (เพิ่มเติม)


Share: