ลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็ก กรณี คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสาววนิดา บุญปก นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนางสาวสาวิตรี อุตอามาตย์ จนท.ศูนย์ปฏิบัติการยุติความรุนแรงฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็ก กรณี คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ณ พื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ได้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการประสานให้ผู้ปกครองเด็กแจ้งความดำเนินคดีที่ สภ.เมืองยโสธร และเข้าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลยโสธร จำนวน 1 ราย (เพิ่มเติม)


Share: