ท่านสามารถกดลงทะเบียน โครงการ “พม.ยโสธร ทำงานด้วยหัวใจ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” สำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ โควิด – 19 (covid-19) โดย สแกนQR code ตามรูป หรือกด


Share: