พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรมอบหมายให้ นางคำมุก ด่านธานินทร์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ กองร้อยกองบังคับการ กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี (เพิ่มเติม)


Share: