พิธีปล่อยแถวปฏิบัติการ”พิทักษ์ยศสุนทร”

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางคำมุก ด่านธานินทร์ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวปฏิบัติการ”พิทักษ์ยศสุนทร”เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง และเทศการอาหารดี ดนตรีแซ่บ และบอลลูน ประจำปี 2563 โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)


Share: