พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 เวลา 18.00 น. นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง การพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร (One Home) ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวาย พระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดขอนยโสธร โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี (เพิ่มเติม)


Share: