พานิชย์ ยโสธร มอบของบริจาค พร้อมเติมตู้ พม.ยโสธร แบ่งปันความสุข สู้ภัยโควิด- 19

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร โดยนางวาสนา ทองจันทร์  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร  รับมอบน้ำมันพืช จำนวน 2 ลังพร้อมด้วยข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จำนวน 10ถุง จาก  นางสาวอลเวง ศรีหิรัญ พาณิชย์​จังหวัด​ยโสธร​  พร้อมทั้งร่วมกันเติมของในตู้ พม.ยโสธร แบ่งปันความสุข สู้ภัยโควิด- 19 เพื่อให้ผู้ที่เดือดร้อนมาเปิดหยิบของในตู้ไปใช้กินและใช้ในครอบครัวได้ ขอให้ท่าน หยิบได้ฟรี หยิบแต่พอดี ถ้าท่านมี ใส่ตู้แบ่งปัน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น1 หลังเก่า อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร


Share: