พม.ยโสธร ประชุมการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล นำร่อง 9 อปท./อำเภอ (Community Center)

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 – 15.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร จัดประชุมการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล นำร่อง 9 อปท./อำเภอ (Community Center) ณ ศพอส. เทศบาลตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร โดยมี นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวง พม. ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมฯ และมี นายธนชัย อาจหาญ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวง พม. เป็นวิทยากรชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน โดยมี นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด และนายกเทศบาลตำบลทุ่งแต้ ให้การต้อนรับ (เพิ่มเติม)


Share: