พมจ.ยโสธร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 08.15 น. นางสาววีรินท์นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.จังหวัดยโสธร ประกอบด้วยนายนุศาสตร์ ซาเสน หัวหน้า บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร นายชวลิต ขลุ่ยเงิน ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายชลที ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)


Share: