พมจ.ยโสธร เข้าร่วมชุดปฎิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดยโสธร

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 21.00 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาววนิดา บุญปก ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการและคณะ เข้าร่วมชุดปฎิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดยโสธร ซึ่งเป้าหมายเป็นสถานบริการ และสถานประกอบการ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)


Share: