พมจ.ยโสธร ร่วมมอบอาหารกลางวัน”ครัวปันอิ่ม” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID – 19

วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดยโสธร ร่วมมอบอาหารกลางวัน”ครัวปันอิ่ม”เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

COVID – 19 ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ที่กรมสรรพสามิตร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดขึ้น ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร (เพิ่มเติม)


Share: