พมจ.ยโสธร ร่วมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 18.30 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.จังหวัดยโสธร ประกอบด้วยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร และศูนยืคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)


Share: