ประชุมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความรู้พัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฎิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระหว่างวันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน 2563 นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหยโสธร มอบหมายให้นางสาวพิสมัย พนมจันทร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นางสาวไพจิตตรี เจริญทรัพย์ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม และนางสาวธิดา ละครวงษ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความรู้พัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฎิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ กรุงเทพฯ (เพิ่มเติม)


Share: