ประชุมผ่านระบบ Conference Zoom ร่วมกับ พมจ.76 จังหวัด เรื่องการดำเนินงาน ติดตามแผนการขับเคลื่อน การอบรม อพม.ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Conference Zoom ร่วมกับ พมจ.76 จังหวัด เรื่องการดำเนินงาน ติดตามแผนการขับเคลื่อน การอบรม อพม.ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ศาลากลาง ชั้น 1 (หลังเก่า) (เพิ่มเติม)


Share: