ประชุมกรมการจังหวัดประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆ สรุปผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรค เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 3 (เพิ่มเติม)


Share: