ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) รถตู้ ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ท ...
อ่านต่อ
/ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ปรกาศจังหวัดยโสธร : เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ปรกาศจังหวัดยโสธร : เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 //ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้ ...
อ่านต่อ
/ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ และพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ และพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นค ...
อ่านต่อ

ประกาศจังหวัดยโสธร : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดยโสธร

ประกาศจังหวัดยโสธร : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดยโสธรด้วย ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial