ข่าวกิจกรรม

ประชุม ศปก.พม. ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting)

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวั ...
อ่านต่อ

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวั ...
อ่านต่อ

พมจ.ยโสธร มอบแพมเพิสผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ช่วยเหลือผู้สูงอายุ อาศัยอยู่ลำพัง

วันที่19 ม.ค.2564 เวลา 11.00 น. น.ส.วีรินท์ นิตย์สุวรรณ พมจ.ยส.มอบหมายให้นางสาวพัชรา สนามพล นักสังคม ...
อ่านต่อ

ลงพื้นที่เพื่อติดต่อประสานงานโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน

วันที่ 19 มกราคม 2564 นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมาย ...
อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (ศสป.) จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวั ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial