ข่าวกิจกรรม

โครงการ“เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อเป็นผู้เฝ้าระวังทางสังคมด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2564 จังหวัดยโสธร”

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวั ...
อ่านต่อ

ปฎิบัติงานเวรประจำวัน สายด่วน 1300 จังหวัดยโสธร

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวั ...
อ่านต่อ

รับมอบปัจจัยสนับสนุนการปรับเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์ ให้แก่วัดในพื้นที่จังหวัดยโสธร ตามโครงการ สุขาคลายทุกข์ สร้างสุขแก่คนทุกวัย เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564

วันที่ 21 มกราคม 2564 นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร รับมอบป ...
อ่านต่อ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 20 มกราคม 2564 นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมาย ...
อ่านต่อ

มอบชุดโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการ “สุขาคลายทุกข์ สร้างสุขแก่คนทุกวัย เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 จังหวัดยโสธร”

วันที่ 20 มกราคม 2564 นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมาย ...
อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวั ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial