กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ ตำแหน่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” กิจกรรม ได้แก่ การทำความสะอาดบริเวณอนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา (สิงห์) สวนสาธารณะบุ่งน้อย – บุ่งใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี (เพิ่มเติม)


Share: