การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำและกลไกการพัฒนาสตรีพิการ

ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2563 เครือข่ายสตรีพิการจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำและกลไกการพัฒนาสตรีพิการ โดยมี นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ กรุงเทพมหานคร จัดโดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (เพิ่มเติม)


Share: