หน้าตัวอย่าง

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

พมจ.ยโสธร ร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กรคนพิการมอบรถวิลแชร์แก่คนพิการและผู้สูงอายุ

ข่าว เด่น

พมจ.ยโสธร ร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กรคนพิการมอบรถวิลแชร์แก่คนพิการและผู้สูงอายุ

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัตยโสธร เป็นประธานมอบรถวิลแชร์ให้กับคนพิการและผู้สูงอายุในจังหวัดยโสธรโดยได้รับการประสานจาก น.ส.ชุติมา ศรีทราไชย ประธานชมรมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดยโสธร และได้รับการสนับสนุนจาก นางมณีรัตน์ ตัณฑวรรธนะ นายกสมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมา และนายประกิต จันทร์สมวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการ ซึ่งงบประมาณในการจัดซื้อจากการสมทบทำบุญผ้าป่า จัดหารายได้ซื้อกายอุปกรณ์ (รถวิลแชร์) เพื่อมอบให้คนพิการผู้สูงอายุ ที่มีฐานะยากจนอยู่ในภาวะยากลำบาก มอบให้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และในวันนี้ได้มอบที่จังหวัดยโสธรจำนวน 10 คัน จึงได้ร่วมกับ ผู้แทนองค์กรคนพิการจังหวัดยโสธร ประธานชมรมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยผู้แทนองค์กรคนพิการจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วย นายประกิต จันทร์สมวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการ นายเย็น จันทร์กลางอุปนายก นายอนันต์ ประดิษฐแสงเลขานุการ นางมณีรัตน์ ตัณฑวรรธนะ นายกสมาคมคนพิการจังหวัตนครราชสีมา และคณะร่วมกันมอบรถวินแวร์ให้กับคนพิการและผู้สูงอายุจังหวัดยโสธร

(เพิ่มเติม)

อ่านต่อ

ข่าว สาร

ประกาศ การสมัครเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพสำหรับผู้พิการ การอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรต่างๆ

ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดยโสธร สนง.พมจ.ยส.ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภา …
อ่านต่อ

ตามหาคนหาย

ตามหาคนหาย ชื่อนายหนูไกร บุญสา อายุ 42 ปี ซึ่งได้หายตัวออกจาก บ้านเลขที่ 117 หมู่ 11 บ้านประชาพิทักษ …
อ่านต่อ

ดูทั้งหมด

ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นางสาววีรินท์ นิตย์ สุวรรณ มอบหมายให้ นางสาววนิดา บุญปก ตำแหน่ง นักสังคมสงเครา …
อ่านต่อ

ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นางสาววีรินท์ นิตย์ สุวรรณ มอบหมายให้ นางสาววนิดา บุญปก ตำแหน่ง นักสังคมสงเครา …
อ่านต่อ

ลงพื้นที่เก็บรวบรวมเอกสารของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นางสาววีรินท์ นิตย์ สุวรรณ มอบหมายให้ นางสาวศจี ดวงนิล ตำแหน่ง นิติกร และนายภู …
อ่านต่อ

ดูทั้งหมด

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

75398
Total Visitors
299
Visitors Today
30
Live visitors
75398
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร

ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น1(หลังเก่า) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

โทร.045 711 579,045 711 313

fax.045 711 080

เว็บไซต์ http://yasothon.m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial